visual1

Festival visie

VISIE STICHTING ROCK OVER HALSTEREN

De stichting Rock over Halsteren wil met het organiseren van een outdoorfestival, en alles hier omheen, aan meer bands uit de omgeving van zuid-west Brabant een platform kunnen bieden. Tevens wil de stichting Rock over Halsteren de gemeente Bergen op Zoom en in het bijzonder de deelgemeente Halsteren duidelijker profileren als Muzikaal cultureel centrum.

De stichting

In 2006 is Rock over Halsteren opgericht, om het tekort aan podiumplaatsen voor lokale rockbands in die tijd op te vangen. In café De Biebar werden al snel op regelmatige basis avonden, middagjes en zelfs complete weekends georganiseerd om voor opkomend talent de mogelijkheid te bieden hun kunnen ten gehore te brengen.

In 2009 werd besloten de stichting Rock over Halsteren op te richten en de reeds opgebouwde ideeën en idealen vast te leggen in de statuten:

De stichting heeft ten doel door middel van het organiseren van festivals te zorgen voor een platform voor regionale, nationale en internationale (rock) bands, van beginnend tot professioneel om zodoende te zorgen voor een culturele meerwaarde voor de gemeente Bergen op Zoom en het verrichten van al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vanuit deze optiek is verder gegaan met de organisatie van Rock over Halsteren in De Biebar, nu met een bestuur en een steeds verder professionaliserend promotie apparaat. Om een grote stap te zetten in de belangrijkste doelstelling van de Stichting Rock over Halsteren: "Het naar een hoger plan brengen van de lokale en regionale live bands in de omgeving van West Brabant" is in 2011 de laatste grote slag geslagen: Het organiseren van een outdoor evenement waarbij de veel belovende live bands uit de regio naar het grote podium en publiek is gebracht.

Dit is goed voor de band cv en kan als een springplank vormen om bekendheid te verwerven. Daarnaast is het voor het publiek een mooie gelegenheid om voor een zachte prijs te kunnen genieten van al het lokale en regionale talent dat West Brabant rijk is.

Uitstraling

Rockmuziek kent een nogal duister imago. Rock over Halsteren doorbreekt deze vooroordelen en zet zich in om een sfeervol geheel te vormen in combinatie met de natuurlijke uitstraling van landgoed De Beek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van kleurrijke en goed doordachte spandoeken om het festival aan te kleden, krijgen sponsoren steeds meer reclame uitingen op maat en wordt er gebruik gemaakt van kleurrijke sfeerverlichting. Het festival straalt dan ook frisheid en enthousiasme uit en is hierdoor niet alleen toegankelijk voor de fervente rocker, maar ook gezinnen en mensen die op zoek zijn naar een leuk en gezellig dagje uit in een alternatieve omgeving.  

Samenwerking

Een belangrijke peiler van de organisatie is de samenwerking met vele partijen. Een festival kan niet zonder hulp worden opgezet en met alleen de onontbeerlijke financiële steun kom je er niet. Zo zijn er met behulp van de stichting Samen voor Bergen op Zoom vele matches met gesloten beurs gemaakt met maatschappelijk betrokken ondernemers. Afgelopen edities heeft op deze manier de Kok bouwgroep geheel vrijblijvend de bouwhekken geleverd om het terrein af te zetten, Intratuin heeft een bestelbus en een aanhanger uitgeleend, Broodje Groffen leverde broodjes voor de vele vrijwilligers en bandleden en Gijs Proost zorgt voor sfeervolle foto’s.

Op zoek naar nieuwe invullingen aan het festival is en blijft er ook veel contact met andere evenementen organisaties als Hoefslag, het vroegere Women in Rock, Fantastyval, Borstrock, Gebouw-T, PlaatPop en Focus Events. Ook met maatschappelijke organisaties vind regelmatig overleg plaats en wordt samenwerkingen gezocht. Dit is geen éénrichtingsverkeer, Rock over Halsteren heeft verschillende pakketten samengesteld om hier tegenover te stellen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het festival. Niet voor niets is er dit jaar een intentieovereenkomst getekend met de gemeente Bergen op Zoom om binnen drie jaar de bronzen status op de duurzaamheidsbarometer te halen. Dit behelst een minimale resultaatsverplichting op verschillende takken van de duurzaamheidssport, welke worden beoordeeld door de Raad van Accreditatie. Dit gaat dus niet alleen om serveren van een verantwoord kopje koffie en het compenseren van de CO2, maar behelst een complete doorlichting, monitoring en aanpak van de opzet, energie, transport, water, marketing, consumptie, sanitair, organisatie en bewustmaking van het publiek.

Marketing

Een evenement kan niet werken zonder goede marketing en PR. Dit onderdeel staat dan ook hoog op de agenda. Door middel van social media als facebook worden er verschillende malen per week berichten uit gedaan over de ontwikkeling van het festival, waarbij de discussie met de achterban niet wordt gemeden. Rondom de verschillende evenementen, zoals de voorrondes en de clubkas campagne van de Rabobank, wordt een groot bestand aan tijdschriften, evenementenwebsites en kranten aangeschreven, die bijna zonder uitzondering de artikelen plaatsen.

De verschillende uitingen worden verder uitgedragen door een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers die op alle mogelijke manieren zorgdragen voor de promotie van het festival.

De buurtbewoners van de naastgelegen woonwijk worden doormiddel van een huis-aan-huis brief op de hoogte gebracht van het evenement, wat plaats zal vinden op het landgoed.

Veiligheid

Rock over Halsteren heeft een goede verstandhouding met de gemeente, zowel in de functie van beleidsorgaan, evenementenaanjager, groenbeheerder en als verantwoordelijke voor de wetgeving en veiligheid binnen haar beheergebied. De plannen worden regelmatig besproken en getoetst aan vergunningen. Daarnaast wordt ook het calamiteitenplan goed doorgenomen met de hulpdiensten.

Gecertificeerde verkeersregelaars regelen de verkeersveiligheid, zodat mensen veilig met de auto op de parking kunnen komen en vandaar ook op het festival terrein terecht komen, zonder dat het doorgaande verkeer daar hinder van ondervind. Een erkend beveiligingsbedrijf is in de arm genomen om te zorgen dat er zich geen ongeregeldheden voordoen op het festivalterrein. Op het backstage terrein is een hoek ingericht waar, indien nodig, gediplomeerde EHBO’ers eerste hulp kunnen verlenen.

Bands

Een festival kan niet draaien zonder bands, hoe goed een festival ook in elkaar zit en hoe wervend de marketing campagne ook is, veel mensen zullen aan de hand van de line-up besluiten om te komen.

Er is een gevarieerd aanbod voor de bezoeker. Er zullen zoveel mogelijk verschillende genres worden geboekt, waarbij de rode draad wordt gevormd door het gebruik van gitaren en drums, al kunnen uitzonderingen hierop natuurlijk nooit worden uitgesloten. Rock over Halsteren biedt een podium voor uptempo punkrock, bombastische metal, swingende popbandjes, intieme sing/songwriters, catchy coverbands en alles wat zich daartussen (of juist daarbuiten) bevindt.

Op het hoofdpodium zullen de optredens bestaan uit 2 optredens van het regionaal talent geselecteerd in de voorrondes. Er zullen tevens diverse optreden plaats vinden van bekendere bands. Daarnaast speelt ook de band die de publieksprijs van de T-strijd heeft gewonnen. Indien er niet contractueel is vastgelegd dat de band indien verhindert, een vervanger regelt, dan heeft Rock over Halsteren zelf een vervangende act geregeld. Deze band krijgt de garantie om het volgende jaar op het festival op te mogen treden.

Er zal voor het publiek de mogelijkheid zijn te eten en te drinken bij de Foodzone, waarbij het naast de bekende mogelijkheid van een vette hap ook mogelijk is om een heus 3-gangen menu te nuttigen in het Oude Raadhuis restaurant.

Verder komt er een Chill-Zone, een festival plek die in samenwerking met café Les Vedettes zal worden opgezet. Naast een tweede podium, waar verschillende sing and songwriters hun repetoir aan luisterende oren zullen aanbieden, zijn hier ook verschillende DJ’s aan de line-up toegevoegd. Maar niet alleen muziek zal hier te beleven zijn, ook workshops, cult films en ludieke activiteiten zullen hier worden aangeboden.

Het wordt een festival waarbij de muziek centraal staat, waar het festivalgevoel de boventoon voert en het enthousiasme vanaf spat.

Vrijwilligers

Een festival kan niet zonder vrijwilligers. Op het festival zelf zijn talloze vrijwilligers in de weer om alles in goede banen te laten verlopen, waarvan de meeste vrijwilligers jaarlijks weer terugkomen. De basis bestaat dan ook uit een club die weet wat er verwacht wordt en die er plezier in heeft om de handen uit de mouwen te steken en in hun enthousiasme weer nieuwe mensen bij het festival betrekken.

Niet alleen werkt het bestuur van de stichting op vrijwillige basis, maar ook alle organisatorische taken worden door vrijwilligers uitgewerkt en uitgevoerd.

Culturele meerwaarde

  • platform voor de lokale en regionale bands rond Bergen op Zoom
  • stimulering voor de jeugd om zich cultureel te ontwikkelen
  • platform voor kunstenaars
  • mogelijkheid voor ontwerpers om hun waar aan de man te brengen
  • verrijking voor cultureel Bergen op Zoom op gebied van muziek, kunst en entertainment
  • Kansen voor onontdekt talent om bekendheid op te doen
  • Creëren van maatschappelijke stages voor middelbare scholieren